"Zvezde vladaju budalama, a pametni ljudi vladaju svojim zvezdama"

Usluge

Astrologija je naziv koji se koristi za grupu tradicija i verovanja prema kojima poznavanje relativnog položaja nebeskih tela može biti korisno u razumevanju, tumačenju i organizaciji informacija vezanih uz karakter pojedinog čoveka, neke šire grupe ili nekih svetskih događaja. Osoba koja se bavi astrologijom naziva se astrolog. Astrologiju njeni zagovornici nazivaju naukom, a osporavatelji pseudonaukom.

Astrologija

  • Izrada natalne karte
  • Usmeno tumačenje natalne karte
  • Pismeno tumačenje natalne karte

Numerologija

Na osnovu datuma Vašeg rođenja dobijate svoj lični broj na osnovu koga Vam možemo odgovoriti na bitna pitanja u Vašem životu.

ovde možete pogledati i preuzeti Cenovnik usluga...